Αναμφισβήτητα το τεστ κοπώσεως είναι χρήσιμο γιατί μας δίνει πληροφορίες όσον αφορά την ισχαιμία του μυοκαρδίου και, κυρίως, εάν υπάρχει αρρυθμία ποια είναι η σχέση της με την ισχαιμία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί όλες οι άλλες μέθοδοι που ελέγχουν την ισχαιμία υστερούν σε αυτό το θέμα.

Κατά συνέπεια το τεστ κοπώσεως εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των σημαντικών καρδιολογικών εξετάσεων, όχι μόνο για την ανίχνευση της ισχαιμίας αλλά για το πώς συμπεριφέρεται μια αρρυθμία κατά τη διάρκεια της κοπώσεως.

Ομως είναι λάθος να φτάνουμε σε σημείο να θεωρείται ως η εξέταση εκείνη που μπορεί να διασφαλίσει τον άρρωστο από τυχόν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή των επιπλοκών του στο άμεσο μέλλον.

Αντίθετα το τεστ κοπώσεως μπορεί να προκαλέσει αυτό το ίδιο έμφραγμα του μυοκαρδίου όταν ο άρρωστος βρίσκεται σε κατάσταση ασταθούς στηθάγχης η οποία έχει διαφύγει τη διάγνωση του ιατρού.

Αλλωστε, είναι γνωστή η παρατήρηση παλαιών κλινικών καρδιολόγων που μιλούσαν για περιστατικά με αρνητικό τεστ κοπώσεως, τα οποία μόλις έφευγαν από το ιατρείο τους εκδήλωναν έμφραγμα.

Σήμερα όμως που γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, τα πάντα εξηγούνται. Οταν το τεστ κοπώσεως είναι αρνητικό (δηλαδή φυσιολογικό), αυτό δεν σημαίνει ότι οι στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς είναι φυσιολογικές.

Αντίθετα, μπορεί οι στεφανιαίες αρτηρίες να έχουν στα τοιχώματά τους αθηρωματικές πλάκες γεμάτες κυρίως με χοληστερίνη μικρού ή ακόμα και μεγάλου μεγέθους.

Το τεστ κοπώσεως μπορεί να είναι φυσιολογικό όταν οι αθηρωματικές πλάκες είναι μικρού μεγέθους αλλά ακόμα και μεγάλου μεγέθους, στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει αναπτυχθεί παράπλευρη κυκλοφορία.

Ετσι εξηγείται γιατί το τεστ κοπώσεως αδυνατεί να προαναγγείλει τον κίνδυνο ενός επερχόμενου εμφράγματος.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν έχει σχέση με τη χρόνια ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Το έμφραγμα έχει σχέση με τη ρήξη των αθηρωματικών πλακών και μάλιστα των πλακών μικρού μεγέθους. Η χρόνια ισχαιμία του μυοκαρδίου οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια ισχαιμικής αιτιολογίας.

Αντίθετα, εάν θέλουμε να δούμε τις στεφανιαίες αρτηρίες και να εκτιμήσουμε το μέγεθος των αθηρωματικών πλακών, προσφεύγουμε στην αξονική τομογραφία των στεφανιαίων αρτηριών (αξονική στεφανιογραφία).