Μία νέα μελέτη η οποίαδημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό FrontiersinHumanNeuroscienceέδειξε ότι η συστηματική άσκηση έχει αντιγηραντική δράση, τόσο σε νοητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η DrKatrinRehfeld, μέλος του Κέντρου Εκφυλιστικών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου του Μαγδεμβούργου, δηλώνει ότι: “η άσκηση συμβάλλει σημαντικάστην καθυστέρηση η ακόμη και στην αναστροφή του εκφυλισμού του εγκεφάλου που παρατηρείται με την πάροδο του χρόνου στην νοητική και την φυσική μας ικανότητα. Η έρευνα μας έδειξε ότι δύο τύποι άσκησης, ο χορός και η άσκηση αντοχής αυξάνουν την περιοχή του εγκεφάλου η οποία μειώνεται λόγω ηλικίας.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 52 φαινομενικά υγιείς εθελοντές ηλικίας 63-80 ετών από τους 62 που αρχικά επιλέχθηκαν. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μια χορευτικής και μία αθλητικής δραστηριότητας. Στην ομάδα χορού εδόθηκαν διαφορετικές χορογραφίες τις οποίες έπρεπε να μάθουν. Στην αθλητική ομάδα αντίστοιχα δόθηκε πρόγραμμα αντοχής ενδυνάμωσης και ελαστικότητας. Και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην περιοχή του ιπποκάμπου. Παρόλα ταύτα μόνο στην ομάδα του χορού παρατηρήθηκε αύξηση σε περισσότερες υπο-περιοχές του αριστερού ιπποκάμπιου σχηματισμού και μόνο στην χορευτική ομάδα παρατηρήθηκε αύξηση στο υπόθεμα.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση του εκφυλισμού διαφόρων δυνατοτήτων του ανθρώπου λόγω της αύξησης της ηλικίας. Αυτή η μελέτη υποδεικνύει ένα καινούργιο στοιχείο την υπεροχή της χορευτικής δραστηριότητας έναντι των άλλων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Εξίσου καταλυτικά σημαντική είναι η ταυτόχρονη αξιολόγηση της φυσικής-ιατρικής μας κατάστασης, πριν την έναρξη της από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα. Γνωρίζοντας το επίπεδο φυσικής και της ιατρικής μας κατάστασης μπορούμε άφοβα να ασχοληθούμε με τις δραστηριότητές μας.