ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΝΟΥ

Η κατ’ οίκον καταγραφή ύπνου γίνεται από μια ειδική διαγνωστική συσκευή ελέγχου της υπνικής άπνοιας οξυμετρίας και θέσης του εξεταζομένου. Οι κατ’ οίκον καταγραφές ύπνου διευκολύνουν τον εξεταζόμενο και σύμφωνα με μελέτες παρέχουν ακριβή στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη έγκυρη αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου του εξεταζομένου.

Είναι γνωστό ότι οι διαταραχές ύπνου έχουν σαν αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις, εναλλαγές στην διάθεσή μας και την υγεία μας. Έτσι, η καλή ποιότητα ύπνου είναι από μόνη της ικανή να βελτιώσει την καθημερινότητα μας και τις επιδόσεις μας.

 

ypnos meleti