Επ, Υπεύθυνος: Δημοβασίλης Χρίστος-Ειδικός  Ιατρός Εργασίας-Πνευμονολόγος

Μέθοδος: Πολυ-υπνογραφία κατ’ οίκον

Η κατ’ οίκον καταγραφή ύπνου γίνεται από μια ειδική διαγνωστική συσκευή ελέγχου της υπνικής άπνοιας οξυμετρίας και θέσης του εξεταζομένου. Οι κατ’ οίκον καταγραφές ύπνου διευκολύνουν τον εξεταζόμενο και σύμφωνα με μελέτες παρέχουν ακριβή στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη έγκυρη διάγνωση. Σε περιπτώσεις ευρημάτων συμβατών με υπνική άπνοια ο ασθενής παραπέμπεται για τυπική μελέτη ύπνου σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο σε δημόσιο νοσοκομείο.

Είναι γνωστό ότι οι διαταραχές ύπνου έχουν σαν αποτέλεσμα χαμηλές επιδόσεις στην εργασία, εναλλαγές στην διάθεσή μας και την υγεία μας. Έτσι, η καλή ποιότητα ύπνου είναι από μόνη της ικανή να βελτιώσει την καθημερινότητα μας και τις επιδόσεις μας στον εργασιακό μας χώρο.