• Σπιρομέτρηση Ηρεμίας
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Μέτρηση Αερίων Αίματος, Γαλακτικού Οξέος, αιματοκρίτη, γλυκόζης και ηλεκτρολυτών