Για Υγιείς Ενήλικες- Ασθενείς

 • Καρδιο-αναπνευστική Κόπωση
 • Διερεύνηση μεταβολικών ζωνών και διαχείριση λιπιδίων σε κατάσταση φυσικού stress.
 • Διερεύνηση αναπνευστικών παραμέτρων σε κατάσταση φυσικού stress
 • Διερεύνηση καρδιολογικών παραμέτρων σε κατάσταση φυσικού stress
 • Κλινική διερεύνηση Μεταβολικού ρυθμού
 • Καρδιολογική - Αναπνευστική Αποκατάσταση

Για Αθλητές - Αθλούμενους

 • Κλινικός Προ - αθλητικός Έλεγχος
 • Κλινική Αθλητική Αξιολόγηση
 • Κλινικός Αθλητικός Προγραμματισμός

Για ασθενείς χειρουργείου

 • Προ - εγχειρητικός Έλεγχος
 • Μετεγχειρητική αξιολόγηση
 • Μετεγχειρητική Αποκατάσταση