• Λήψη ιατρικού ιστορικού με βάσει τις κατευθυντήριες οδηγίες
  • Μελέτη ατομικού φακέλου
  • Μέτρηση Βάρους Ύψους και ποσοστού λίπους του εξεταζομένου
  • Ακρόαση πνευμόνων και καρδιάς