Απευθύνεται σε υγιή άτομα 35-60 ετών που επιθυμούν την συνολική και έγκαιρη αξιολόγηση της ιατρικής τους κατάστασης,, καθώς και σε ασθενείς που θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα και τα προσδόκιμο της ζωής τους

Κλινικός προσδιορισμός αθλητικής κατάστασης με παράλληλο έλεγχο καρδιολογικής πνευμονολογικής και μεταβολικής κατάστασης σύμφωνα τις τελευταίες προπονητικές πρακτικές. και τις κατευθυντήριες οδηγίες της AMERICAN HEART ASSOCIATION και της EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIOVASCULAR PREVENTION.

 

elite

 

cpet

 

Παρύσα Επιστημονική Ομάδα

Διακουμόπουλος Ανδρέας - Ειδικός Καρδιολόγος

Δρ Καρατζανος Ελευθέριος - Κλινικός Εργοφυσιολόγος MSc, Phd – Διδάσκων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει:

1) Πνευμονολογική Αξιολόγηση – Σπιρομέτρηση - Αξιολόγηση ασκησιογενούς άσθματος

2) Διεξαγωγή καρδιογραφήματος 12 σημείων με ταυτόχρονη αξιολόγηση ισχαιμίας.

3) Παρακολούθηση και αξιολόγηση κορεσμού Οξυγόνου καθ’ ολην τη διάρκεια της εξέτασης.

4) Κλινική παρακολούθηση Αρτηριακής πίεσης και αξιολόγηση καρδιολογικής συχνότητας

5) Αξιολόγηση μέγιστης αναπνευστικής ικανότητας σε σχέση με την ηλικία και το βάρος του εξεταζομένου (VO2 MAX)

6) Αξιολόγηση αναπνευστικής συχνότητας BF, Αναπνευστικής Εφεδρείας BR, Αναπνευστικού ουδού AT, κορεσμού οξυγόνου.

7) Προσδιορισμός Ζωνών Άσκησης με βάση των κατευθυντήριων οδηγιών American Heart Association.

8) Αξιολόγηση της λειτουργίας του μεταβολισμού σε συνθήκες άσκησης.

9) Αξιολόγηση Καρδιοαναπνευστικής Ικανότητας

10) Συνεργασία του επιστημονικού μας προσωπικού με τον θεράποντα Ιατρό για την κλινική αποτίμηση των αποτελεσμάτων (όταν ζητείται).